המסנן - תוסף לדפדפן שמסנן מה שאתה לא רוצה לראות. סינון פרסומות. סינון סמולנים.,
המסנן - תוסף לדפדפן שמסנן מה שאתם לא רוצים לראות. בלי פרסומות, בלי סמולנים. בכל אתרי החדשות המובילים בעברית.

המסנן - תוסף לדפדפן שמסנן מה שאתה לא רוצה לראות. סינון פרסומות. סינון סמולנים.,