ממיר ממילים למספר ומספר למילים,
מחשבון מיחוד בעברית שמאפשר הפיכת טקסט מספרי למספר אמיתי וההיפך, ממספר לטקסט מילים המתאר את המספר
כמו לדוגמא, אלף חמש מאות יהפוך להיות 1500, וגם 12.4 יהפוך להיות שתים עשרה נקודה ארבע
ממיר ממילים למספר ומספר למילים,